Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e rezultatit përfundimtar për pozitën e punës: Asistent Administrativ në DIEKP

Asistent Administrativ ne DIEKP