Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e rezultatit përfundimtar për pozitën e punës: Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa

Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa