Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e rezultatit përfundimtar për pozitën e punës: Zyrtar i Lartë për Menaxhimin e Projekteve

Zyrtar i Lartë për Menaxhimin e Projekteve