Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e rezultatit përfundimtar për pozitën e punës: Zyrtar për Shëndetësi

Zyrtar për Shëndetësi