Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e rezultatit përfundimtare për poziten e punës: Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror

Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror