Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e tenderit për laboratoret e mikrobiologjisë (financuar nga projekti italian)

Shpallje e tenderit për laboratoret e mikrobiologjisë – financuar nga projekti italian