Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje interesi

REoI_Technical assistance in hospital management to KHUCS