Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje konkursi

Konkurs për shofer në DFShP

Konkurs për Asistent Administrativ