Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje për avancim

Shpallja për avancim SI

Shpallja për avancim AN- DF

Shpallja për avancim DQR

Shpallja për avancim TMJIPSH

Shpallja për avancim APMKSHSH