Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje për kohë të caktuar-asistent-ekzekutiv

Shpallje për kohë të caktuar-asistent-ekzekutiv