Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje për kohë të caktuar -inspektor farmaceutik

Shpallje-pr-kohe-te caktuar-inspektor-farmaceutik