Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje për kohë të caktuar Zyrtar Farmaceutik

Shpallje për kohë të caktuar Zyrtar Farmaceutik

Aplikacioni për punësim