Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje për kohë të caktuar

Shpallje per kohë te caktuar c

Shpallje per kohë te caktuar