Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje për shërbimet e veçanta

Shpallje për shërbimet e veçanta

Aplikacioni për punësim