Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje rezultati për pozitën Drejtor i QKTGJ

Shpallje rezultati për pozitën Drejtor i QKTGJ