Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje rezultati për pozitën Mjek në njësin shëndetësore të burgut në Dubravë

Mjek në Burgun e Dubraves