Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shprehje e interesit

REoI_Software developer in .NET technology focusing on C # programming language