Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shprehje e Interesit

REoI_TA for system administration of the SHI contribution exemptions sy…