Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shprehje e Interesit

REOI_Technical Audit Administrative data verification for the Capitation Based Performance Payme