Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shprehje Interesi

REoI fin_IC for Health Insurance Fund Management Coaching

REOI_Technical Audit Administrative data verification for the pilot Capitation Based Performance Pay