Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shprehje interesi – PSHK

REoI_Hospital Management Specialist