Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shprehje të interesit

REOI_Indepedent audit with respect to performance capitation payments