Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Si diagnostikohet gripi i derrit?

Diagnostikimi i kësaj sëmundjeje arrihet me anë të disa analizave të bëra mbi mostrat e marrë nga hunda apo goja.