Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Si duhet të ushqehemi për t’u mbrojtur nga gripi?

Nuk është e nevojshme ndonjë ushqyerje e veçantë. Duhet të konsumojmë sa më shumë lëngje.