Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Sqarim i Ministrit të Shëndetësisë, dr. Ferid Agani

Lidhur me disa raportime në media për deklarimin e pasurinë së zyrtarëve të lartë qeveritar në Kosovë, Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, dr. Ferid Agani dëshiron të sqarojë se në Formularin për certifikim të kandidatit në Komisionin Qendror Zgjedhor, ai ka deklaruar se në llogaritë bankare në Kosovë ka 4.850 euro dhe jo si është raportuar në disa media 500.000 euro.

Gjithashtu, Ministri nuk ka në pronësi lokal në vlerë 10.000 euro, kurse kjo shumë paraqet vlerën e pajisjeve dhe orendive në lokalin me qira ku ministri ka ushtruar veprimtarinë e tij profesionale.