Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Stomatologët

 Lista e Stomatologëve të licencuar