Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Udhezimet Administrative

Udhezimet Administrativ – 2012

 

Udhezim Administrativ 04-2012

Udhezim Administrativ 05-2012

 

Udhezimet Administrativ – 2013

UA-EVM 01-2013

Formular per pjesmarrje UA-EVM 01-2013

Formular per pjesmarrje – Shoqatat UA-EVM-01-2013

Udhezim Administrativ 02-2013 Varfsh Alkoholit dhe subs psikoak.

Udhezim Administrativ 03-2013 Sh Special

Udhezim Administrativ 04-2013 Certifikata Mjekesore

Udhezim Administrativ 05-2013 Lic Prodh. te Pajisje med

Udhezim Administrativ 06-2013

Udhezim Administrativ 07-2013 – Metodat dhe mjetet bashkëkohore për planifikimin familjar

Udhezim Administrativ 08-2013 – Lista dhe çmimorja e shërbimeve të kujdesit shëndetësor themelor

Udhezim Administrativ 09-2013 – Skema Stimulative e Profesionistëve Shëndetësor dhe Shërbimeve profesionale

Udhezim Administrativ 10-2013 – për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore  Publike

Udhezim Administrativ 11-2013

Udhezim Administrativ 12-2013 Vendosja e Banderollave në Produkte Medicinale që Importohen, Prodhohen dhe Qarkullojnë në Republikën e Kosovës

Vendim nr. 88-13 mbi plotësim ndryshim të Udhëzimit Administrativ Nr. 12-2013 Vendosja e Banderollave

Udhezim Administrativ 13-2013 Qarkulluesit me shumicë për Produkte dhe pajisje medicinale

Udhezim Administrativ 14-2013 Për Qarkulluesit me pakicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Udhezim Administrativ 15-2013 Karta e të Drejtave dhe Përgjegjësive të pacientit

Udhezim Administrativ 16-2013 Mbi kërkesën e praktikës së mirë të prodhimit në Republikën e Kosovës