Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Udhëzuesi i OBSh-së

Udhëzuesi i OBSh-së, i datës 16 dhjetor 2009, i përkthyer dhe i adaptuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, që u shërben klinicistëve në menaxhimin e rasteve të infektuara me virusin A (H1N1).