Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

UPK

Udhërrëfyesit dhe Protokolet Klinike:

UDHËRRËFYESI KLINIK MENAXHIMI I GJAKDERDHJEVE AKUTE TË TRAKTIT TË SIPËRM GASTROINTESTINAL TE TË RRITURIT

17 Udhërrëfyesit Klinik- MENAXHIMI FARMAKOLOGJIK I SEMUNDJES SE SHEQERIT TIP 2 TEK TE RRITURIT

 Udhërrëfyesit Klinik- TRAJTIMI I SEMUNDJES ISKEMIKE TRUNORE

 Udhërrëfyesit Klinik- KUJDESI DHE TRAJTIMI I PERSONAVE TE DIAGNOSTIKUAR ME HEPATIT C

Udhërrefyesi Klinik- DIAGNOZA DHE MENAXHIMI I EPILEPSISË

Udhërrëfyesi Klinik- PËRDORIMI I METADONIT PËR TRAJTIM MBAJTËS ZAVENDËSUES ME OPIOIDE

Udhërrefyesi Klinik- TRAJTIMI DHE MBIKËQYERJA E RASTIT ME HIVAIDS

Udhërrëfyesi Klinik- TRAJTIMI ME DIALIZË I TË RRITURVE

Udhërrëfyesi Klinik -Menaxhimi dhe trajtimi i COVID-19

Udhërrëfyesi për Trajtimin e Sëmundjes Iskemike Trunore

UK Menaxhimi dhe trajtimi i COVID 19 final

UK – Menaxhimi farmakologjik i sëmundjes së sheqerit tip 2 tek të rritur…

UK – Trajtmi dhe Mbikëqyerja e Rastit me HIV-AIDS

Udhërrëfyesi Klinik – Përdorimi i metadonit për trajtim mbajtës zavendësues me opioide

Udhërrëfyesi Klinik – Menaxhimi i Infeksionit Latent të Tuberkulozit

Udhërrëfyesi Klinik – Diagnostifikimi dhe menaxhimi i Tuberkulozit ekstrapulmonar

Udhërrëfyesi Klinik- Diagnoza dhe menaxhimi i epilepsisë

Udhërrëfyesi Klinik- Menaxhimi i gjakderdhjeve akute të traktit të sipërm gastrointestinal te të rriturit

Udhërrëfyesi Klinik- Trajtimi me dializë i të rriturve

Udhërrëfyesi Klinik – Trajtimi dhe mbikqyrja e rastit me HIV-AIDS (2)

Udhërrëfyesi Klinik – Kujdesi dhe trajtimi i personave të diagnostikuar me hepatit C

Udhërrëfyes Klinik – Menaxhimi i preeklampsisë së rëndë dhe eklampsisë_Final_1 – 1

Udhërrëfyes Klinik – Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë primare postpartale_Final_1

Udhërrëfyes Klinik – Skrinimi dhe trajtimi i lezioneve prekanceroze të qafës së mitrës_Final_1

Udhërrëfyesi Klinik – Shërbime të Hiv testimit_Final_1 – 1

Udhërrëfyes Klinik – Transporti neonatal

Udhërrëfyes Klinik hipertensioni_libri

Udhërrëfyes Klinik diabet_libri

Udhërrëfyes Klinik astma_libri