Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i afatit dhe anulim i konkursit

Vazhdimi i afatit dhe anulim i konkursit