Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i afatit të konkursit 1. Zyrtar Profesional për Planifikim Strategjik 2.Zyrtar për Monitorim dhe Vlerësim

Vazhdimi i afatit të konkursit 25.07.2014