Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i afatit të konkursit – Zyrtar i Depos

Vazhdimi i afatit të konkursit -Zyrtar i Depos