Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi-i-afatit-të-konkursit- AFSH

Vazhdimi-i-afatit-të-konkursi- 26-05-17