Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i afatit të konkursit për drejtorë në MSh

Vazhdimi i afatit të konkursi