Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i afatit të konkursit per shofer dhe zyrtar te informimit

 Vazhdimi i afatit të konkursit per  shofer  dhe zyrtar te  informimit