Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i afatit të konkursit për specialistë

Vazhdimi i afatit të konkursi 1- 14 04 17 Mjek