Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i afatit të konkursit-Zyrtar për Financa dhe Administrate

Vazhdimi i afatit të konkursit