Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdohet vlefshmëria e licencave të profesionistëve shëndetësor

Bordi për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional i MSH-së duhet të marr të gjitha masat dhe aktivitetet për krijimin e saktë të bazës së të dhënave për pikët kredituese të punëtorëve shëndetësor të licencuar, si dhe të ndërmarr të gjitha masat e nevojshme që ky proces të mbyllet me sukses, deri me datën 31. 12. 2011.