Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vendimi për barazvlerësimin e thirrjeve specialistike

Vendimi për barazvlerësimin e thirrjeve specialistike