Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vizitat e MSh-së dhe AFSh-së në institucionet relevante për dizajnimin e skemës së barnave jashtë spitalore

Takimi me stafin menaxhues QKMF Prishtine - Copy

 

 

 

 

 

Prishtinë, 11 gusht 2016

Përfaqësues te Ministrisë se Shëndetësisë dhe Agjencionit Financimit Shëndetësor ne kuadër te aktiviteteve te Projektit Shëndetësisë Kosovare, ndër të tjera vizituan institucionet relevante për dizajnimin e skemës së barnave jashtë spitalore.

Recepcioni i digjitalizuar ne QKMF PrishtineVizita ne barnatoren e QKMF