Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vizitohen fëmijët kosovarë që po trajtohen në Bresha dhe Monza të Italisë

Prishtinë, 08 maj 2015

Me ftesë të drejtorit për shëndetësi të Dioqezës se Breshës Don Maurizio Funazzi, me datën 22.04.2015 Sekretari i Përgjithshëm i MSh-së Gani Shabani dhe U.D. i Drejtorit të Departamentit të Shërbimeve Shëndetësore, qëndruan për vizitë në Spitalin e Breshës dhe Spitalin e Monzë, s ku trajtohen një numër i pacientëve nga Kosova.

Qëllimi i kësaj vizite ishte krijimi i mundësive të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Shëndetësisë dhe spitaleve të këtyre qyteteve me ndërmjetësimin e “Caritas”-it të Breshës, personalisht të Don Maurizios.

Me datën 23.04.2015 u vizitua Spitali publiko-privat që quhej “Poliambulanza” në Breshia, ku delegacioni i MSh-së u prit nga Drejtori i këtij spitali, Z. Alessandro Signorini.

Drejtori i këtij spitali informoj për organizimin e punës dhe shërbimet që ofron ky spital. Në takim u bisedua për mundësitë e bashkëpunimit lidhur më ofrimin e trajnimeve për specialistët e Kosovës, sidomos në shërbimet më të avancuara të këtij spitali, ndër to: Onkologjia-Radioterapia, Ortopedia. Në kuadër të këtij Spitali ekziston shkolla për Infermieri e nivelit bachelor.

Gjithashtu, në takimin me Z. Giorgo Cotelli, drejtor i Caritasit të Breshës u diskutuan mundësitë e Caritasit për të përkrahur pacientet (fëmijët) dhe përcjellësit e tyre në strehim, ushqim, etj. që marrin trajtim mjekësor në Spitalet e Breshës dhe më gjerë.

Me datë 24.04.2015 delegacioni i MSh-së vizitoi Spitalin e Monzës “FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO a la sua MAMMA”, ku u pri nga shefi i Repartit të Hemato-Onkologjisë, Dr. Carmelo Rizzari.

Në këtë repart trajtohen 5 fëmijë me Leukemi nga Kosova.

Dr. Carmelo njoftoi për gjendjen e fëmijëve dhe ecurinë e mjekimit të tyre, për të cilët tha se gjendja e tyre është në përmirësim e tutje dhe është mjaftë shpresëdhënëse për shërimin e tyre. Deri tani vetëm njërit nga këta fëmijë ( E.B.) i është bërë transplantimi i palcës kockore  dhe tani është shumë mirë, ndërsa të te tjerët, sipas të gjitha gjasave nuk do të ketë transplant.

Në Spitalin e Monzës, për të 5  këta fëmijë nga Ministria e Shëndetësisë janë paguar 735.000.00 euro për 18 muaj mjekim, duke e përfshirë edhe transplantimin e palcës apo qelizave nëse ka nevojë.

Për tre fëmijët e parë që janë dërguar në Monza për trajtim, janë paguar shumat nga 185.000.00 euro, tri rastet e para kanë filluar mjekimin në vitin 2014.  Ndërsa për dy fëmijët e fundit që janë dërguar në muajit mars-prill 2015  nga Ministria e Shëndetësisë janë paguar nga 90.000.00 euro. Mjekimi i këtyre fëmijëve është i mbuluar nga Ministria e Shëndetësisë për 18 muaj.

Gjithashtu u realizua edhe një takim me përfaqësues të  Shoqatës Cavalieri Di Malta.

Kjo shoqatë kujdeset për të gjithë logjistiken për pacientët që po trajtohen në Spitalin e Monzës, duke përfshirë, gjithashtu, edhe strehimin e përcjellësve të pacientëve dhe vet pacientët kur trajtimi i tyre bëhet jashtë spitalit.

Në pasditen e 24.04.2015 në Spitalin Civil të Breshës, delegacioni nga MSh u prit nga Drejtori Gjeneral i këtij spitali Z. Ezio Belleri me stafin e tij.

Drejtori ka informuar për organizimin dhe llojet e shërbimeve që ofron ky spital. Në takim nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm u shtrua kërkesa për mundësitë e ofrimit të edukimit të vazhdueshëm profesional për mjekët specialitë të Kosovës në këtë spital.

Palët janë pajtuar që me një marrëveshje bashkëpunimi në mes të Spitalit të Breshës dhe SHSKUK-së,  nën garantimin e Ministrisë së Shëndetësisë mund të arrihet kjo marrëveshje e dëshiruar.

Pas takimit, me drejtorin, të shoqëruar nga drejtori mjekësor i këtij spitali, janë vizituar repartet dhe mjekët që kujdesen për tre fëmijë që trajtohen në këtë spital. Mjekët përgjegjës në detaje kanë informuar për ecurinë e trajtimit të këtyre pacientëve.

Në spitalin e Breshës janë duke u trajtuar tre pacient, për të cilët Ministria e Shëndetësisë  ka paguar gjithsej 463.155.00 euro, nga 154.385.00 euro. Kjo ka qenë shuma e kërkuar nga Spitali bazuar në profaturat e lëshuara. Këto tri raste janë aprovuar për trajtim në vitit 2014.

Në çdo takim, delegacioni ka qenë i shoqëruar nga Don Maurizio Funazzi dhe Motra Xhuliana Mrijaj.

Karakteristikë e të gjitha takimeve ka qenë që delegacioni i MSh-së të informohet për gjendjen e pacientëve kosovarë të trajtohen në këto spitale si dhe  është kërkuar që të krijohen mundësitë e bashkëpunimit në mes të SHSKUK-së dhe spitaleve në këto qyteteve për dërgimin e mjekëve të Kosovës për specializime të ndryshme, trajnime dhe edukim të vazhdueshëm profesional.