Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vendim për anulimin e konkursit për pozitën e punës: Zyrtar i Lartë Ligjor në Inspektoratin Shëndetësor

Vendimi për anulimin e konkursit për pozitën e punës Zyrtar i Lartë Ligjor në Inspektoratin Shëndetësor.