Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zero vdekje maternale në vitin 2013, bie vdekshmëria e foshnjave dhe nënave