Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zëvendësministri Abdullahu përfaqëson Kosovën në konferencën për onkologji në Budapest