Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zëvendësministri Çaka viziton “Handikosin” në Kaçanik

Prishtinë, 23 Gusht 2018

Zëvendësministri i Shëndetësisë Agim Çaka, vizitoi “Handikosin” në komunën e Kaçanikut, ku u prit nga përfaqësuesja e organizatës znj.  Elmihane Krasniqi-Malsiu.

Zëvendësministri Çaka u njoh për së afërmi me aktivitetet dhe shërbimet që “Handikos” ofron për  personat me aftësi të kufizuar të kësaj komune.

Ai tha se bashkëpunimi ndërmjet institucioneve është mënyra më e mirë që nevojat e personave me aftësi të kufizuar  të zgjidhen me kohë dhe me sukses.

Znj. Krasniqi- Malsiu kërkoi mbështetje dhe bashkëpunim nga MSh-ja,  në veçanti sigurimin e një qendre ditore, ku personat më aftësi të kufizuar do të mund t’i zhvillojnë aktivitetet e tyre.