Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zyra e Sekretarit