Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zyrtar per financa

Zyrtar për Financa dhe Administrat