Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zyrtar per Informim dhe Monitorim te mediave

Zyrtar per Informim dhe Monitorim te mediave