Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zyrtar për përpunimin e të dhënave në Inspektoriatin Shëndetësor

Zyrtar për përpunimin e të dhënave në Inspektoriatin Shëndetësor