Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zyrtar për përpunimin e të dhënave

Zyrtar për përpunimin e të dhënave